Jouw opgeslagen vacatures:

Bekijk (38) andere vacatures in jouw branche!
 • 23-04-2021

Belangrijk!

 • Laptop en smartphone
 • Flexibele werktijden
 • Pensioenregeling

Wat hebben we jou te bieden!

Ben jij nieuwsgierig, energiek en in staat om een mooie klantervaring te realiseren? Solliciteer dan naar de rol van Adviseur!

Je komt terecht in een innovatieve en dynamische organisatie die maatschappelijk zinvolle resultaten levert met verschillende programma’s en projecten. De werkzaamheden zijn zeer veelzijdig. We hechten veel waarde aan kennisdelen, fysieke gezondheid en samen lachen. Ook (juist) in tijden van thuiswerken.

Wij bieden:

 • Een uitstekend salaris inclusief een eindejaarsuitkering;
 • Een pensioenregeling;
 • Een ruim opleidingsbudget;
 • Een laptop en een smartphone;
 • Flexibele werktijden.

Als Adviseur maak je onderdeel uit van het team Markt & Klant. Dit team is verantwoordelijk voor het activeren en ondersteunen van zorgaanbieders en zorginstellingen. Samen stimuleer je het gebruik van de door VZVZ ontwikkelde diensten voor het uitwisselen van zorginformatie. Intern werk je samen met de adviseurs en collega’s uit andere disciplines zoals het Service- en Informatiepunt, Productmanagement, Communicatie en Leveranciersmanagement. Je rapporteert aan de Manager Markt & Klant.

Wat ga je doen?

Als Adviseur ben je verantwoordelijk voor de door jouw beheerde regio en regio-organisaties. De volgende regio’s vallen onder jouw regiobeheer: Drechtsteden, Gorinchem, Midden Brabant, Noord Oost Brabant, Tiel, West Brabant en Zuid Oost Brabant. Daarnaast bied je algemene landelijke ondersteuning voor projecten. Ook vertaal je de belangen van de samenwerkingsorganisaties naar de dienstverlening van VZVZ. Je bent verantwoordelijk voor het maken en begeleiden van de afspraken met de samenwerkingsorganisaties en legt deze afspraken vast in contracten (contractmanagement). Tevens neem je zitting in de Regio-overleggen. Je bent ons gezicht naar buiten en verantwoordelijk voor het ophalen van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Je zorgt verder voor de regionale afstemming van het dienstenportfolio van VZVZ. Als Adviseur ben je uitstekend op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen zodat je deze kunt vertalen naar verbetervoorstellen in de samenwerking met betrokken regio’s.

De taken en verantwoordelijkheden die op je pad komen zijn:

 • Onderhouden van je netwerk en relaties met zorgaanbieders, verenigingen van zorgaanbieders en potentiële stakeholders;
 • Voorzitten van operationele, tactische en strategische overleggen op landelijk niveau;
 • Participeren in regio-overstijgende diensten van VZVZ zoals Ketenzorg, Acute Zorg, Adhoc-toestemming, POC’s en Pilots;
 • Begeleiden van werkafspraken en afsluiten van contracten met alle samenwerkingspartners en zitting nemen in het Regio-overleg;
 • Opstellen van een accountplan met daarin de forecast en actieplan, inclusief budgetbewaking;
 • Inhoudelijk begeleiden van de adviseurs bij regionale projecten;
 • Helpen bepalen van de BI behoefte binnen VZVZ;
 • Coördineren van regio overstijgende initiatieven, wensen, behoeften en campagnes.

Wat vragen wij van jou?

Om deze functie goed te kunnen vervullen, ben je een stevige maar verbindende gesprekspartner met een creatief en strategisch denkvermogen. Je bent een oplossings- en resultaatgerichte netwerker en je hebt een ondernemende instelling.

Daarnaast breng je het volgende mee:

 • Afgeronde master opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van Gezondheidswetenschappen of Medische Informatiekunde;
 • Minimaal vijftien jaar ervaring met het werken in complexe (bestuurlijke) verhoudingen binnen de gezondheidszorg;
 • Ervaring met het uitwerken en concretiseren van accountplannen;
 • Bewezen ervaring in relatiemanagement als landelijk opererende accountmanager of projectmanager in de zorgsector;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift;
 • In het bezit van een geldig rijbewijs B.

Bedrijfsomschrijving

VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) ondersteunt als expertisecentrum, netwerkcoördinator en beheerder van afsprakenstelsels en voorzieningen de informatie-uitwisseling tussen verschillende zorgaanbieders, zoals apothekers, huisartsen, huisartsenposten, ziekenhuizen en patiënten. We werken onafhankelijk van leveranciers, overheid en zorgverzekeraars, maar hebben wel een nauwe relatie met deze partijen. De kwaliteit van deze uitwisseling wordt permanent gemonitord en verbeterd.

Kom je bij VZVZ in dienst, dan vragen we jou een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren.