Privacy OnJobs

Als vacaturebank verwerken wij persoonsgegevens. OnJobs gaat in haar dienstverlening zo zorgvuldig als mogelijk om met je gegevens en draagt zorg voor de juiste beveiliging en verwerking.

Hoe ontvangen we persoonsgegevens?

Als je via onze website solliciteert (www.onjobs.nl) op een vacature nemen we je persoonsgegevens op in onze database en worden deze verzonden naar de werkgever bij wie je solliciteeerd.

Waarom mogen wij deze gegevens verwerken?

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij rekening met wettelijke grondslagen:

 • Als je via ons solliciteert op een specifieke functie baseren we ons op de noodzaak van het koppelen van jouw data aan de werkgever.

 • Als je een sollicitatie doet of je aanmeldt voor onze database dan word je gevraagd toestemming te geven voor het verwerken van je persoonsgegevens gedurende een periode van 2 jaar

 • OnJobs treedt niet zelf op als werkgever en verwerkt daarom geen gevoelige persoonsgegevens

  Met welk doel verwerken we persoonsgegevens?

  Wij verwerken je persoonsgegevens zodat je gebruik kunt maken van onze dienstverlening om:

 • Je passende vacatures aan te bieden

 • Je gevens voor te leggen aan potentiële opdrachtgevers

 • Met onze opdrachtgevers overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren;

  Dit zijn de persoonsgegevens die we van je kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Pasfoto

 • Rijbewijs

 • Opleidingsgegevens

 • Werkervaringsgegevens

 • Referenties

 • Beschikbaarheid

 • Gegevens van en over contactmomenten

 • Overige gegevens die je in je CV verstrekt of zelf aan het overzicht toevoegt Wij slaan geen gevoelige persoonsgegevens op.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je jouw gegevens hebt ingestuurd.

Indien je via ons solliciteert op een specifieke functie nemen we je gegevens in ons bestand op. Wij verwerken je persoonsgegevens zo lang de sollicitatieprocedure loopt. Tevens zullen we je vragen (tijdens of na het verloop van de procedure) of we je gedurende 2 jaar mogen inschrijven om eventuele andere vacatures bij je onder de aandacht te brengen. Na deze periode zullen we je werom om toestemming vragen en bij het ontbreken daarvan verwijderen we je gegevens.

Delen we persoonsgegevens met derden?

We verstrekken je gegevens aan derden uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Onze website maakt gebruik van een beveiligde internetverbinding (https en slotje in de adresbalk) waarover je persoonsgegevens worden verzonden. Daarnaast is alle e-mail communicatie beveiligd om te voorkomen dat er virussen of spam verstuurd wordt of phising plaatsvindt.

Indien je toch het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er misbruik plaatsvindt, dan kun je contact opnemen met ons hoofdkantoor in Den Haag of een bericht versturen aan support@onjobs.nl

Wat kun je doen als je je gegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen?

kun je ons een verzoek sturen tot inzage, aanpassing of verwijdering van je persoonsgegevens. Daarbij zullen we wel moeten vaststellen of jij daadwerkelijk de persoon bent waarvan de gegevens worden opgevraagd. We vragen je dan ook een kopie van je paspoort of ID-bewijs mee te sturen, Maak ter bescherming van je privacy je BSN, paspoort of ID-nummer en je pasfoto onherkenbaar. Binnen 2 weken wordt je verzoek door ons afgehandeld en verwijderen wij ook je paspoort of ID-kopie.

Hoe kun je een klacht over ons indienen?

Als je toch vindt dat wij niet goed met je persoonsgegevens omgaan mail ons dan op support@onjobs.nl of bel het hoofdkantoor in Den Haag. Natuurlijk heb je ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wat als ik vragen heb?

Als je vragen hebt over dit privacy statement en hoe we met je gegevens omgaan , dan kun je deze stellen door een e-mail te sturen naar support@onjobs.nl.